σχολιάστε εδώ!

γράψτε μας τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά την συμμετοχή σας στον μαθητικό μας διαγωνισμό και την χρήση της android εφαρμογής “kxt”

1 thought on “σχολιάστε εδώ!”

Leave a Comment